Sergei-Polunin---Sacrè---Photo-by-Alexei-Kerkis - Florence Dance Festival

Sergei-Polunin—Sacrè—Photo-by-Alexei-Kerkis – Florence Dance Festival 2019 – Santa Maria Novella